LOGO NEOLITH COMMITMENT HUELLA FONDO TRANSPARENTEHållbarhet och socialt ansvar är kärnan i Neoliths verksamhet. Från gröna initiativ till stöd till välgörenhetsorganisationer är varumärket för Sintrad Sten engagerat i att ge tillbaka till samhället och hjälpa till att göra förbättringar som kommer att gynna framtida generationer. Detta är Neoliths Åtagande.

Neolith® Åtagande

Neolith® är medvetet om det akuta behovet av att ta itu med klimatförändringskrisen och har gjort betydande investeringar för att minska utsläppen i sin verksamhet och snabbt anta en miljövänlig tillverkningspraxis. Detta sträcker sig från att reducera transportfrekvens och korta av försörjningskedjan till att inkludera luftrenande ytbehandlingar och lösningsmedelfri dekorationsteknologi.

För Neolith® kommer familjen först. Efter att ha främjat en stark och lojal arbetsgemenskap under det senaste decenniet där personalen ständigt stöttas, strävar Neolith® även efter att dela med sig av denna filosofi som ligger till grund för dess framgång. Därför har företaget under sin bana gjort betydande donationer till olika välgörande ändamål som återspeglar dess värden.


Pepitamola

Under 2019 har Neolith® engagerat sig i ett betydande välgörenhetsåtagande, Pepitamolastiftelsen, på uppdrag av varumärket och dess världsomspännande nätverk av distributörer.

Stiftelsen syftar till att hjälpa familjer med barn med Downs syndrom genom att genom tidig stimulering främja barnens fysiska, intellektuella, emotionella och sociala utveckling.

Neolith® har haft ett nära samarbete med Pepitamolastiftelsen sedan 2018 och har redan bidragit med betydande belopp för att hjälpa till med det pågående arbetet att öka medvetenheten och uppmuntra social integration av personer med Downs syndrom.

För detta har Neolith® tagit fram en video som förklarar den mycket viktiga mission som Pepitamolastiftelsen är engagerad i med syfte att synliggöra och uppmuntra till samarbete i detta betydelsefulla uppdrag.