Företag


Etisk Kod

Den Etiska Koden för Neolith® innehåller de principer som är avsedda att fastställa riktlinjer som utgör en obligatorisk handledning för att säkerställa etiskt beteende och adekvat yrkesutveckling hos administratörer, chefer, tillsynsorgan och, i allmänhet, all personal och tredje part (agenter, distributörer, intresseföretag, konsulter och andra mellanhänder) oavsett ställning eller plats där de utför sitt arbete, i enlighet med de lagar och förordningar som fastställs i varje land där företaget är verksamt.

Klicka på ikonen för att ladda ner filen

IMG 4515 150x150