Företag


Extern Kanalprocedur

Den etiska hanteringen av Neolith® är en av grundpelarna för vår närvaro på marknaden. Såsom fler och fler internationella företag arbetar vi med en Etisk Kod som är den hörnsten vi vilar vårt engagemang på och som dirigerar vårt etiska beteende såväl i affärer som i de interna och yttre förbindelserna och som upprätthåller utvecklingen av vår verksamhet.

Den etiska koden omfattar alla de åtgärder som antas av all personal som arbetar inom Neolith® och som därmed blir en obligatorisk norm som styr både relationerna inom företaget och de som upprätthålls av alla som berör oss.

Vi är övertygade om att vi har stöd och engagemang från alla som utgör vår organisation och att den etiska koden följs och verkställs så att den garanterar transparens i vår verksamhet och gör att vi kan fortsätta växa med en kultur baserad på förtroende, integritet och professionalism.

Förvaltningsorganet

Castellón, 24 januari 2017

Klicka på ikonen för att ladda ner filen

IMG 4515 150x150


Formulär för klagomål

Genom den externa anmälningskanalen erbjuder Neolith® möjligheten att kommunicera information vid misstanke om oegentligheter.

Efterlevnad ansvarar för den “tekniska” administrationen av den externa klagomålskanalen och all information som tillhandahålls lagras i säkra servrar som ligger i .... Enbart Neolith® kommer att analysera innehållet.

Om du vill vara anonym, garanterar Neolith® konfidentialiteten av den information du tillhandahåller.

En del av den nuvarande dokumentationen medger att det är tillåtet att omedelbart återkräva de introducerande uppgifterna enligt föreskrifterna om skydd av personuppgifter.


[vc_row][vc_column][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][vc_column_text]Vi informerar dig om att personuppgifterna i detta formulär kommer att behandlas av THESIZE SURFACES, S.L. som är ansvarig för behandlingen av dina ärenden, hantering av kontaktplanen för vårt företag och kunna kontakta dig genom att skicka professionell kommunikation via alla elektroniska media eller inte. Oavsett vad som anges ovan informeras du om att du kan utöva rättigheterna till tillgång, rättelse, begränsning, invändningar och i förekommande fall överföring. Skicka i förekommande fall en skrivelse till P.I: Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers 31; 12550 Almazora (Castellón); Spanien eller skicka ett email till se.eziseht@ofni.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]