FöretagNeolith®

Grundat 2009

Om oss

Grundat 2009, TheSize Surfaces är ett ugnt företag med stort exportkall med mer än 40 års erfarenhet av ledarskap inom sektorn för natursten.

Under 2010 lanserade företaget sin första sintrade stenskiva under varumärket Neolith®, med syftet att leverera ett innovativt svar på efterfrågan inom arkitektur- och inredningsbranschen. Ett nytt material med extraordinära egenskaper som lämpar sig både inomhus och utomhus. Sedan dess har TheSize förankrat sin produkt Neolith® som den Sintrade Stenskivan, en pionjär och ett riktmärke inom sin bransch.

På senare tid under 2014 har TheSize lanserat Granith®, den nya produktlinjen bestående av en samling av 12 naturliga graniter med olika finish och vars särprägel och elegans förvandlar miljöer till rena, exotiska utrymmen med stor visuell styrka.

På så sätt har TheSize demonstrerat sin passion för naturmaterial genom att presentera två huvudkategorier av produkter: Neolith®, 100 % naturlig Ytbeläggning av Sintrad Sten och Granith®, ett utvalt sortiment av naturliga graniter.Subvenciones


E4SGE1/2019/11: SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA.

Subvención concedida: 18.525,00 €

El proyecto consiste en la instalación de un Sistema de Gestión Energética que permite controlar y monitorizar los parámetros críticos de la planta y que va permitir completar los requisitos técnicos que exige la norma ISO para un Sistema de Gestión de la Energía.

Mediante la instalación de este sistema se consiguen ahorros energéticos en los principales equipos de planta, así como una reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera.


E4IN12/2019/139: INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA EN SALIDA HUMOS ATOMIZADOR 2.

Subvención concedida: 10.488,35 €

El proyecto consiste en la instalación de un control de velocidad del ventilador principal (electroventilador) de tiro del atomizador nº2, mediante variador de frecuencia, con el objetivo de adaptar la velocidad de extracción de humos y humedad, y por tanto su consumo eléctrico a las necesidades de cada producto.

Mediante la instalación de este sistema se consiguen ahorros energéticos en electricidad y gas en el proceso de atomizado, así como una reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera.E4IN12/2019/141: INSTALACION DE CONTROL Y VARIACION DE VELOCIDAD EN BOMBAS DE TRASIEGO DE BARBOTINA.

Subvención concedida: 13.200,09 €

El proyecto consiste en la instalación de un control de velocidad de los agitadores y bombas de la sección de Colores, mediante variadores de frecuencia, con el objetivo de adaptar la velocidad de rotación, y por tanto su consumo eléctrico, a las necesidades de cada mezcla.

Mediante la instalación de este sistema se consiguen ahorros energéticos en electricidad de estos procesos en torno a un 34%.


E4IN12/2019/143: INSTALACION DE VARIADORES DE FRECUENCIA EN FILTROS.

Subvención concedida: 6.716,84 €

El proyecto consiste en la instalación de un sistema de control automático del poder de aspiración en filtros de mangas, regulando el motor principal de cada filtro mediante un variador de frecuencia controlado por transductor de presión.

Mediante la instalación de este sistema se consiguen ahorros energéticos en electricidad de estos filtros en torno a un 20%.E4IN12/2019/145: INSTALACION DE VARIADORES DE FRECUENCIA EN BALSAS DE AGITACION Y DEPOSITOS.

Subvención concedida: 14.979,90 €

El proyecto consiste en la instalación de un control de velocidad de los agitadores y bombas de la sección de Blancos (línea 1), mediante variadores de frecuencia, con el objetivo de adaptar la velocidad de rotación, y por tanto su consumo eléctrico, a las necesidades de cada mezcla.

Mediante la instalación de este sistema se consiguen ahorros energéticos en electricidad de estos procesos en torno a un 32%.


E4IN12/2019/146: INSTALACION DE VARIADORES DE FRECUENCIA EN MOLINOS CONTINUOS.

Subvención concedida: 34.765,77 €

El proyecto consiste en la instalación de un control de velocidad de los Molinos mediante variadores de frecuencia, con el objetivo de adaptar la velocidad de rotación, y por tanto su consumo eléctrico, a las necesidades de cada producto.

Mediante la instalación de este sistema se consiguen ahorros energéticos en electricidad de estos procesos en torno a un 15%.E4IN12/2019/147: INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA EN SALIDA HUMOS ATOMIZADOR 1.

Subvención concedida: 10.488,35 €

El proyecto consiste en la instalación de un control de velocidad del ventilador principal (electroventilador) de tiro del atomizador nº1, mediante variador de frecuencia, con el objetivo de adaptar la velocidad de extracción de humos y humedad, y por tanto su consumo eléctrico a las necesidades de cada producto.

Mediante la instalación de este sistema se consiguen ahorros energéticos en electricidad y gas en el proceso de atomizado, así como una reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera.


E4IN12/2019/17: INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE O2 Y PRESIÓN EN HORNO 3.

Subvención concedida: 11.034,00 €

Projektet består av installation av ett analysatorsystem för kontinuerlig förbränningsatmosfär i enkanalsugn med keramiska rullar för att i realtid verifiera O2 %-nivåer, befintlig statisk temperatur och tryck för varje produkt och format. Detta möjliggör att gällande föreskrifter för ugnen kan uppfyllas för att optimera förbränningen, både med tanke på energieffektivitet och minskning av utsläpp samt förbättring av slutproduktens kvalitet.

Mediante la instalación de este sistema, se ha conseguido un ahorro energético del 1,8 % en la línea afectada, así como una reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera.E4IN12/2017/45: INSTALLATION AV ETT VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM FRÅN UGN 3 TILL TORK 3.

Beviljat bidrag: 60 658,59 €

Projektet avser installation av de uppsamlare och rör som är nödvändiga för att ansluta kyltornet från en av ugnarna till en tork, förutom installation av en motor med fläkt för varmluftsimpulser och nödvändiga kontroll- och reglerelement.
Efter installationen av ugnens värmeåtervinningssystem gentemot torken har utsläppen av föroreningar i atmosfären minskat. Den uppnådda procentuella energibesparingen uppskattas till 35 % i berörd serie.


E4IN12/2017/44: INSTALLATION AV TRYCKREGULATORER FÖR FREKVENSVARIABEL MED PID SIGNAL.

Beviljat bidrag: 3 204 €

Projektet innefattar installation av en tryckgivare med automatisk PID-kontroll av motorns varvtal enligt sugnätets behov.

Efter installationen av systemet uppskattas den procentuella energibesparingen till 5 %.E4IN12/2017/46: BYTE AV KONVENTIONELL BELYSNING TILL MER EFFEKTIV TEKNOLOGI FÖR VISSA PRODUKTIONSOMRÅDEN.

Beviljat bidrag: 9 974,85 €

Projektet består av att fortsätta att byta ut belysningen vilket håller på att genomföras i hall 1, 3 och 4 där det fortfarande finns metallhalogenklockor, mot belysning med fluorescerande lampor av typ TL5 HO med högt ljusflödessystem.

Efter installationen av systemet uppskattas den procentuella energibesparingen till 62 %.