Podjetje


Izvor Zunanji Kanal

Etičnost Neolith® je eden od temeljnih stebrov, na katerih je treba podpirati našo prisotnost na trgu. Tako kot vedno več mednarodnih podjetij, tudi mi delamo na etičnem kodeksu, ki bi moral biti temeljni kamen okoli katerega se vrti naša zavezanost k skladnosti in etičnemu vedenju v poslovanju ter v notranjih in zunanjih odnosih, ki jih ohranjamo pri razvoju naše dejavnosti.

Etični kodeks vključuje usmeritve delovanja, ki smo jih sprejeli vsi, ki smo del Neolith® in so tako postali obvezna norma, ki ureja odnose znotraj podjetja in pri tistih, ki so povezani z nami.

Prepričani smo, da imamo podporo in zavezanost vseh tistih, ki so del naše organizacije pri spoštovanju in uveljavljanju tega kodeksa za zagotavljanje preglednosti naših dejavnosti in omogočanja, da bomo še naprej rasli s kulturo, ki temelji na zaupanju, celovitosti in strokovnosti.

Poslovodni organ

Castellón, 24. januar 2017

Kliknite na ikono za prenos dokumenta na vašo napravo

IMG 4515 150x150


Obrazec za pritožbe

Neolith prek zunanjega kanala za pritožbe ponuja možnost posredovanja informacij pri sumu o nepravilnostih.

Compliance je odgovorna za »tehnično« upravljanje zunanjega kanala pritožb. Vse prejete informacije bodo shranjene v varnih strežnikih, ki se nahajajo v ... Neolith® prevzema izključno analizo vsebine.

Če želite ostati anonimni, vam Neolith zagotavlja zaupnost informacij, ki nam jih pošljete.

Na podlagi tega dokumenta dajete svoje privoljenje za zbiranje, obdelavo in uporabo podatkov, ki ste jih vnesli v ta sistem v skladu z določili predpisov o varstvu podatkov.


[vc_row][vc_column][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][vc_column_text]You are hereby informed that the personal data on this form will be processed by THESIZE SURFACES, S.L. as the data controller in order to handle your query, manage our company’s contact list and be able to contact you by sending professional communications via any electronic or other means. Without prejudice to the foregoing, you are further informed that you may exercise your rights of access, rectification, cancellation, objection and restriction and, as applicable, portability by writing to P.I. Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers, 31 Almazora (Castellón, Spain) or by sending an email to se.eziseht@ofni.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]