LOGO NEOLITH COMMITMENT HUELLA FONDO TRANSPARENTEDuurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan centraal bij Neolith's activiteiten. Van groene initiatieven tot ondersteuning van goede doelen – het Gesinterd Steen-merk wil iets doen voor de maatschappij, helpen om verbeteringen te verwezenlijken die goed zijn voor toekomstige generaties. Dit is Neolith’s Sociaal Engagement.

Sociaal engagement Neolith®

Het bedrijf is zich terdege bewust van de noodzaak om de klimaatveranderingscrisis aan te pakken en doet daarom aanzienlijke investeringen ten behoeve van uitstootvermindering bij al zijn activiteiten, waarbij in snel tempo groene productiemethoden ingevoerd worden. Deze variëren van vermindering van de vervoersfrequentie van de platen en indikking van de toeleveringsketen tot het gebruik van luchtzuiverende finishes en oplosmiddelvrije decoratietechnologie.

Belangrijk voor Neolith® is het principe dat gezin en familie op de eerste plaats komen. Neolith® heeft de afgelopen tien jaar een sterke en loyale werkgemeenschap opgebouwd, die voortdurende ondersteuning biedt voor het personeel. Neolith® zet zich verder in om zijn filosofie, die een integraal onderdeel van het succes van het bedrijf is, te delen. In dit kader heeft het merk belangrijke donaties gedaan aan een aantal goede doelen die deze essentiële waarden weerspiegelen.


Pepitamola

Dit jaar 2019 wil Neolith® namens het merk en zijn wereldwijde distributeursnetwerk in het kader van zijn sociaal engagement zijn steun aan de Pepitamola Stichting voortzetten en nieuwe vorm geven.

Deze stichting wil hulp bieden aan gezinnen met kinderen met het syndroom van Down – de fysieke, intellectuele, emotionele en sociale ontwikkeling van de kinderen bevorderen door vroege stimulatie.

Neolith® werkt al sinds 2018 samen met de Pepitamola Stichting. Het bedrijf ondersteunt de onvermoeibare inspanningen van deze organisatie om bewustwording ten opzichte van mensen met het Downsyndroom te verbeteren en hun maatschappelijke integratie te bevorderen.

Daarom heeft Neolith® een speciale video laten maken die een beeld geeft van het belangrijke werk van de Pepitamola Stichting, met het doel om dit zichtbaarheid te geven en anderen aan te moedigen om Neolith’s Sociaal Engagement te steunen.