LOGO NEOLITH COMMITMENT HUELLA FONDO TRANSPARENTEקיימות ואחריות חברתית הינן בלב העסקים של ®Neolith. החל ביוזמות ירוקות ועד לתמיכה בקרנות צדקה, המותג של אבן מסונטרת מחוייב להחזיר לחברה ולעזור להביא לשיפורים שיטיבו עם הדורות הבאות. זאת המחויבות של ®Neolith.

המחויבות ®Neolith

החברה ®Neolith, מתוך מודעות גבוהה לצורך להתמודד עם משבר האקלים המשתנה, השקיעה באופן משמעותי בהפחתת פליטות במהלך הפעולות שלה, ואימצה במהרה, נהלי יצור ירוקים. טווחים אלה נעים מהפחתת תדירות הובלת הלוחות ודחיסת שרשרת ההספקה עד להוספת גימורי משטחים המטהרים את האוויר וטכנולוגיית עיצוב חופשית ממיסים.

גישה משפחתית ראשונה הינה חלק חשוב מהאתוס של ®Neolith. לאחר שטיפחה קהילת עובדים חזקה ונאמנה במשך העשור האחרון בה הצוות נתמך כל הזמן, ®Neolith גם מחויבת לשיתוף הפילוסופיה שלה, שהיא אינטגרלית להצלחה בעסקים. ככזה,במהלך שנות פעילותו, המותג תרם סכומים חשובים למספר מטרות ראויות המשקפות את הערכים החיוניים האלה.


Pepitamola

בשנה זו, 2019, ®Neolith שומרת ומחדשת את התחייבותה לקרן Pepitamola בשם המותג ורשת המפיצים העולמית שלה.

הקרן שואפת לעזור למשפחות עם ילדים עם תסמונת דאון, תוך קידום התפתחותם הפיזית, השכלית, הרגשית והחברתית.דרך הגירוי המוקדם.

®Neolith עבדה בקרוב לקרן Pepitamola מאז 2018 ומגבה את עבודתו השוטפת של הארגון במטרה לעלות את המודעות ולעודד שילוב חברתי של אנשים עם תסמונת דאון.

בשביל זה, ®Neolith הפיק סרטון בו מסבירים את המשימה החשובה שקרן Pepitamolaמבצעת במטרה לחשוף ולעודד שיתוף פעולה במילוי מחויבותה הגדולה.