1. NEOLITH DISTRIBUTION S.L. בעמידה על חוק 34/2002 מה-11 ביולי של שירותי החברה של המידע והתוכן האלקטרוני שלה מודיע לך כי:

• השם שלה הינה: NEOLITH DISTRIBUTION S.L
• הקוד לזיהוי פיסקלי שלה הוא: B-87533469
• כתובת החברה נמצא ב-: P.l. Camí Fondo, Supoi 8, C/ Dels Ibers, 31. CP. 12550 Almassora, Castellón)), ספרד.
• ורשומה במרשם החברות של קסטז'ון
• כמו כן אנו מודיעים לך שכדי ליצור עמנו קשר תוכל לעשות זאת דרך האימייל שלנו: moc.htiloen@ofni

2. NEOLITH DISTRIBUTION S.L. מודיע כי מטרתו של עמוד באינטרנט של www.neolith.com הינו להקל לקהל באופן כללי את המידע על הפעולות שלנו ובמידת הצורך צריכת הנכסים או השירותים שלנו.

3. כל מה שקשור להגנה על פרטים נמצא במדיניות שמירה על הפרטיות.

4. זכויות הקניין הרוחני של עמוד האינטרנט www.neolith.com שייכות באופן בלעדי ל- NEOLITH DISTRIBUTION S.L., וזאת היחידה שיכולה לממש את זכות הניצול שלה.

5. NEOLITH DISTRIBUTION S.L. לא לוקחת שום אחריות בנוגע לגישה או חיבור לעמודים של צד שלישי המוזכרים או אליהם מתייחסים בעמוד האינטרנט שלנו.

6. השימוש במידע המופיע בעמוד אינטרנט זה למטרות הונאה, תביא לנקיטת הפעולות החוקיות שנקבעו.

7. NEOLITH DISTRIBUTION S.L. אינה אחראית על שגיאות הביטחון האפשרויות או נזקים אפשריים שיכולים להיגרם בציוד או בתיקיות המשתמש כשאלה מתאימים להימצאות של נגיף בציוד המשתמש, תקלה בדפדפן או גרסאות לא מעודכנות שלו, כמו כל הנזקים או פגמי הביטחון שהחקיקה אינה משייכת במפורש לבעל אתר האינטרנט.

8. עוגיות (1): NEOLITH DISTRIBUTION S.L. עושה שימוש בקוקיס כדי להקל על הגלישה בעמוד האינטרנט. העוגיות בהן NEOLITH DISTRIBUTION S.L. משתמשת אוספות פרטים על המדינה, שפה, העדרפות, וכל' במטרה לספק שירות טוב יותר. המשתמש יכול באמצעות הגדרת הדפדפו שלו, לדחות כל הזמן את אחסון העוגיות שלנו במחשב שלו.

(1) עוגיות הן קבצי טקסט קטנים הנשלחים למחשבי המשתמשים ואוספים רישום על ההעדפות שלהם, המאשפרים לזכור אותן כאשר מבקר חוזר לעמוד האינטרנט.