חברה:


קוד אתי

ה קוד האתי של ®Neolith מכיל את העקרונות שמטרתם לקבוע את הכללים המהווים מדריך פעולה שחובה לעמוד בהם כדי להבטיח התנהגות אתית ומתאימה בפיתוח המקצועי של מנהליו, דירקטורים, גופי שליטה ובכלל של כל הצוות וצדדים שלישיים (סוכנים, מפיצים, שותפים, יועצים ומתווכים אחרים) בלי קשר למשרד שהם תופסים או המקום בו הם מבצעים את עבודתם בהתאם לחוק והנורמות שנקבעו בכל אחד מהמדינות בהם הם מפתחים את פעולתם.

לחץ על האייקון כדי להוריד קובץ במכשיר שלך

IMG 4515 150x150