חברה:


הליך ערוץ חיצוני

הניהול האתי של ®Neolith הוא אחד מעמודי היסוד עליו נשענת הנוכחות שלנו בשוק. כפי שככל שעובר הזמן יותר חברות בינלאומיות פועלות בקוד אתי שצריך להיות אבן הזווית מסביבות מסתובבת ההתחייבות שלנו עם העמידה הנורמטיבית ושל התנהגות אתית בעסקים ובקשרים הפנימיים והחיצוניים שאנחנו שומרים בפיתוח של הפעילות שלנו.

הקוד האתי אוסף את קווי הפעולה שאנחנו לוקחים על עצמו כל אדם שהוא חלק מ ®Neolith מה שהופך אותה לנורמה שחובה לקיים, שחלה גם על הקשרים בלב החברה ולאלה המתקיימים כלפי כל אחד שיוצר עמנו קשר.

אנו משוכנעים שאנחנו נהנים מהתמיכה וההתחייבות של כל אלה שמרכיבים את הארגון שלנו כדי לקיים ולהבטיח את הקיום של הקוד הזה, בצורה שיבטיח לנו את השקיפות של הפעולות שלנו ותאפשר לנו להמשיך לגדול בתרבות מבוססת על אמון, יושרה ומקצועיות.

גוף הניהול

קסטז'ון, 24 בינואר 2017

לחץ על האייקון כדי להוריד קובץ במכשיר שלך

IMG 4515 150x150


טופס תלונות

באמצעות ערוץ התלונות החיצוני, Neolith, מציע את ההזדמנות להעביר מידע כשקיים חשד לחריגות.

Compliance דואג לניהול ה-"טכני" של הערוץ החיצוני של תלונות, כל מידע שנמסר יאחסן בשרתים בטוחים ממוקמים ב-... ®Neolith לוקח על עצמו באופן בלעדי את ניתוח התוכן.

אם ברצונך להישאר אנונימי, Neolith יבטיח לך חשאיות של המידע שתמסור לו.

לאור מסמך זה, הוא מעניק את אישור האיסוף, הטיפול והשימוש בפרטים שהוזנו על ידך במערכת זאת בהתאם לנקבע בנורמות הגנה על נתונים.